1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau Taisyklės), yra šalims privalomas teisinis dokumentas nusakantis pirkėjo (toliau vartotojas) ir Pardavėjo (toliau paslaugos teikėjas) teises bei pareigas, paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygas, paslaugų suteikimo ir pinigų grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitus su paslaugų pirkimu – pardavimu movementlab.lt svetainėje.

Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.


2. PASLAUGOS ĮSIGIJIMAS SVETAINĖJE

2.1. Išsirinkite planą, įdėkite į krepšelį bei spauskite “Pirkti”.

2.2. Užsiregistruokite arba apsipirkite kaip svečias.

2.3. Užpildykite arba patvirtinkite savo kontaktinius duomenis.

2.4. Patikrinkite ar užsakymas bei kontaktinė informacija yra teisingi ir patvirtinkite užsakymą.

3. PASLAUGŲ KAINOS, TERMINAI IR ATSISKAITYMO BŪDAI

3.1. Prekių kainos nurodytos eurais.

3.2. movementlab.lt svetainė turi teisę be perspėjimo pakeisti teikiamų paslaugų kainas.

3.3. Galimi šie atsiskaitymo būdai:

3.3.1. Atsiskaitymas bet kuriame banko skyriuje ar elektronine bankininkyste pagal pateiktus atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitus.

3.3.2. Atsiskaitymas naudojantis paysera sistema bei pastarosios teikiamais mokėjimo būdais.

3.3.3. Atsiskaitymas grynaisiais pinigais atvykus adresu Vytenio g. 51, Vilnius.

4. PASLAUGOS NUTRAUKIMAS, PINIGŲ GRĄŽINIMAS.

4.1. Norint nutraukti paslaugos teikimą ir/arba susigrąžinti pinigus, reikia žinoti:

4.1.1.Būtina informuoti mus el. paštu info@movementlab.lt (nurodykite savo vardą pavardę ir paslaugos nutraukimo priežastis) likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki sekančio mokesčio nuskaitymo už teikiamas paslaugas pagal jūsų pasirinktą planą.

4.1.2. Jeigu jūsų netenkina paslaugos kokybė, pinigai gali būti grąžinami praėjus ne daugiau kaip 21 d. nuo paslaugos užsisakymo dienos. Kitu atveju paslauga nutraukiama be galimybės grąžinti pinigus.

5. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

5.1. Mes garantuojame:

5.1.1. movementlab.lt elektroninėje parduotuvėje Pirkėjo pateiktų visų asmeninių duomenų (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kt.) saugumą.

5.1.2. Asmeninė informacija bus naudojama paslaugos pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti ir paslaugos kokybiškam teikimui užtikrinti.

5.1.3. Asmeninė informacija nebus perduota tretiesiems asmenims be Jūsų sutikimo.

5.1.4. Jūsų pateikta asmeninė informacija bus panaudota tik pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti išskyrus LR įstatymais reglamentuojamus atvejus.

6. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

6.1. Vartotojas, norėdamas įsigyti movementlab.lt svetainėje siūlomas paslaugas, privalo perskaityti pirkimo taisykles ir sąlygas;

6.2. Mokėjimo informacijos skiltyje patvirtinti, kad su taisyklėmis ir sąlygomis susipažino.

7. VARTOTOJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Vartotojas turi teisę užsisakyti  movementlab.lt paslaugas bei įsipareigoja laikytis šių pirkimo – pardavimo taisyklių.

7.2. Vartotojas turi teisę atsisakyti movementlab.lt paslaugų (žiūrėti 4 skyrių).

7.3. Vartotojas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo informuoti apie tai movementlab.lt el. paštu info@movementlab.lt.

7.4 Vartotojas užsisakydamas paslaugą supranta ir įsipareigoja mokėti fiksuotą teikiamos paslaugos mėnesinį narystės mokestį pagal jo užsakytą planą.

7.5. Pasikeitus vartotojo registracijos formoje pateiktiems duomenims, jis privalo juos atnaujinti.

7.6. Vartotojas, naudodamasis movementlab.lt, sutinka su šiomis pirkimo – pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

8. PASLAUGOS TEIKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

8.1. Vartotojui sąmoningai ar nesąmoningai kenkiant ar mėginant pakenkti svetainės darbui ir/arba pažeidžiant savo įsipareigojimus, paslaugos teikėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti vartotojo galimybę naudotis acefit.lt, išskirtiniais atvejais panaikinti vartotojo registraciją.

8.2. Esant nuo paslaugos teikėjo nepriklausomoms aplinkybėms (nenugalima gamtos jėga “force majeure”) ir kitoms svarbioms aplinkybėms, Paslaugos teikėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti paslaugų teikimo veiklą, apie tai pranešęs vartotojui 10 d. prieš.

8.3. Paslaugos teikėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas vartotojui tinkamai naudotis teikiamomis paslaugomis.

8.4. Paslaugos teikėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas suteikti paslaugos, įsipareigoja vartotojui grąžinti sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas.

8.5. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti paslaugos teikimą varotojui jeigu vartotojas vėluoja už paslaugas sumokėti ilgiau nei 5d.

9. ATSAKOMYBĖ

9.1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei vertotojas registracijos formoje ir anketoje pateikia netikslius duomenis, paslaugos teik4jas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.

9.2. Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų saugumą ir perdavimo tretiesiems asmenims atveju po to sekantys trečiųjų šalių veiksmai acefit.lt svetainėje, pasinaudojant perduotais duomenimis, tampa vartotojo atsakomybe.

9.3. Vartotojas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis movementlab.lt svetaine.

9.4. Jei movementlab.lt svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, paslaugos teikėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

10. PRAŠYMAI/SKUNDAI

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos paslaugos/prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt), taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/

11. KITA

Mes turime teisę be išankstinio perspėjimo šalinti vartotojų įkeltą ir šias Taisykles, trečiųjų asmenų teisėtus interesus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus pažeidžiančią informaciją.
Esant Lietuvos Respublikos teisės aktų pažeidimo požymiams ar teisėtiems teisėsaugos institucijų reikalavimams, mes perduodame visą turimą informaciją apie vartotoją atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
Apie Taisyklių pakeitimus informuojama Tinklalapyje.
Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
Jei turite pageidavimų, pretenzijų ar klausimų, susijusių su Tinklalapiu, prašome rašykite šiuo elektroninio pašto adresu (info@movementlab.lt).


12. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Paslaugos teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti šias Taisykles.

Visi kilę nesutarimai sprendžiami derybų keliu. Nepavykus pasiekti abipusio susitarimo probleminiai klausimai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.